استانداردها

این شرکت با به کارگیری پرسنل متخصص در ایران توانایی تولید انواع قطعات صنعتی با استاندارد های مرتبط و مورد نیاز در صنایع اصلی و پایین دستی فولاد، سیمان، معدنی، نفت و گاز را دارد.